Ga naar de inhoud

Praktische informatie

Kinderopvang Villa Pip biedt opvang voor kinderen van zes weken tot dertien jaar. Kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen in twee nevenruimtes van het dorpshuis “de Meent”. Gelegen in de kern van het dorp Angerlo en tegenover basisschool de Trompetter. De BSO Pip Kidz is sinds 4 januari 2021 gevestigd in Kindcentrum de Trompetter. Er worden verschillende soorten urenafname aangeboden.


Kinderopvang Villa Pip heeft 1 verticale groep (groep Pip) met maximaal 16 kinderen voor de leeftijden 0-4 jaar, 1  peutergroep (groep Pippa) met maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar en 1 BSO (Pip Kidz) met maximaal 24 kinderen. De basisgroep van onze BSO is een gemengde groep voor kinderen van 4-13 jaar. Daardoor is de groepsgrootte momenteel maximaal 22 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers. Voor het berekenen van de juiste Beroepskracht-Kind-Ratio gebruiken wij voor al onze groepen de tool 1ratio.nl. Alle groepen beschikken over vaste pedagogisch medewerkers.

Het werken met een verticale groep biedt voordelen, vooral op pedagogisch gebied. Zo komen kinderen in contact met kinderen van verschillende leeftijden, wat een positieve invloed heeft op hun sociale ontwikkeling. Ouders waarderen het dat hun kind zijn/ haar hele kinderopvang periode in een groep met vaste pedagogisch medewerkers kan blijven. Zo kunnen ze een vertrouwensband met de pedagogisch medewerkers opbouwen, wat de gezamenlijke opvoedingsverantwoordelijkheid versterkt.


Het werken met een horizontale groep biedt ook voordelen. Zo zijn er meer leeftijdsgenoten, zijn kinderen vaak 'even' ver in hun ontwikkeling, activiteiten zijn goed aan te passen aan de leeftijd, pedogogisch medewerkers kunnen zich specialiseren op bepaalde leeftijd van de kinderen en wordt ontwikkelingsachterstand vaak eerder opgemerkt.

'Een tweede thuis dicht bij huis'
KO Villa Pip | Prinses Margrietlaan 3a | 6986 AP Angerlo | Tel. 0313 - 437 854 | KvK nr. 59770929 | info@villa-pip.nl
©2018. Kinderopvang Villa Pip. Alle rechten voorbehouden.
Terug naar de inhoud