Ga naar de inhoud

Dagindeling dagopvang 0-4 jaar

07:00 uur - 07:30 uur :
 Vervroegde opvang

07:30 uur - 09:00 uur :   Vrij spelen tijdens brengmoment (Peuteropvang 40 weken brengmoment van 8:30-8:45, Dagopvang brengmoment van 7:30-8:45)
09:00 uur - 10:00 uur :  Themagerichte kring activiteit inclusief gezamenlijk fruitmoment
10:00 uur - 10:15 uur :   W.C./ potje/ verschonen
10:15 uur - 10:45 uur :     Themagerichte knutselactiviteit
10:45 uur - 11:30 uur :      Buiten/ binnen vrij spelen/ thema spel/ ‘erop uit’
11:30 uur - 12:15 uur :       Broodmaaltijd
12:15 uur - 12:30 uur :      W.C./ potje/ verschonen
12:30 uur - 13:00 uur :     Breng-/ haalmoment/ vrij spelen/ bedtijd (Peuteropvang 40 weken haalmoment van 12:15-12:30)
13:00 uur - 15:00 uur :    Extra aandacht voor de opblijvers d.m.v. spel/ knutsel/ lezen/ knuffelen/ drinken met soepstengel/ cracker
15:00 uur - 15:15 uur :     W.C./ potje/ verschonen/ uit bed
15:30 uur - 16:00 uur :    Sap, groentesnack met evt. plakje worst, themagericht lezen en zingen
16:00 uur - 16:30 uur :   ‘Bewegen op muziek’/ laatste verschoning/ naar buiten
16:30 uur - 18:00 uur :    Vrij spelen tijdens haalmoment

De dagindeling is geen keurslijf waar alle kinderen in moeten passen. Een kind wat eerder moe is dan normaal gaat gewoon eerder naar bed en eet later als het wakker is. Ook hebben baby’s hun eigen slaap, waak en voedingsritme.

We bieden tal van activiteiten aan, te denken aan kinderyoga, bewegen op muziek, zand en water spel, interactief voorlezen en kindergebarentaal. Vanzelfsprekend mogen kinderen altijd naar de wc en worden vieze luiers meteen verschoond.

Op de BSO Pip Kidz worden s’ middags in schoolweken, in schoolvakanties en op schoolstudiedagen kinderen met basisschoolleeftijd opgevangen. Zij hebben een eigen ritme. In schoolweken vanaf 14.00uur;

14.00 uur :-Kinderen groep 1/2 Trompetter blijven in de klas wachten tot de BSO medewerker ze komt ophalen. De kinderen vanaf groep 3 kunnen zelf naar onze BSO lopen intern.
 Kinderen van de Wetelaar worden opgehaald door een pedagogisch medewerkerDe kinderen doen op de gang de schoenen uit en mogen op sokken/ blote voeten/ pantoffels naar binnen.
- De kinderen plakken zelf hun eigen foto op het planbord bij binnenkomst.
- We starten met water drinken, groentesnack en een soepstengel op de groep.
- Planbord en activiteit wordt besproken tijdens het eten en drinken.
14.30 uur : - Buiten spelen/ vrij spelen.
15.00 uur :- Start activiteit/ vrij spelen.
16.15 uur :- Drinken en cracker.
16.45 uur :- 7+ers spelen tot 16.45 op de vide, daarna wordt er opgeruimd om vervolgens beneden verder te spelen.
17.30 uur :- Tafelactiviteit voor alle kinderen samen.
17/18.00 uur :- Kinderen worden opgehaald/ overdrachtsmoment

'Een tweede thuis dicht bij huis'
KO Villa Pip | Prinses Margrietlaan 3a | 6986 AP Angerlo | Tel. 0313 - 437 854 | KvK nr. 59770929 | info@villa-pip.nl
©2018. Kinderopvang Villa Pip. Alle rechten voorbehouden.
Terug naar de inhoud